Kärlek..

Kärlek är ett stort ord med många olika innebörder. Människor tolkar kärlek olika. Men alla söker den. Alla behöver den. Vi är födda till att leva i tvåsamhet så därför kan det kännas svårt att leva ensam i långa perioder. Nu när julen stundar kan man skänka en extra tanke till alla som kanske inte har någon att vara med. Det finns människor som inte har ett eget hem. Dom sover ute. De har inte ljus de kan tända, det finns ingen som gör julmat för deras skull. Det är kallt, blött och mörkt. Det finns inga pengar. Vad ska de människorna göra? Alla vi andra, vi ha en kärleksfull tanke över att sända, vi kan göra något för någon som sitter ensam. Kärlek betyder olika för olika människor men alla behöver den. Så tänk till extra i år, vad kan just du göra för någon annan? Det lilla kan betyda så mycket för den som inte har något. 

”Hoppas, mitt barn, i morgon och nästa dag också och varje morgondag. Förtrösta så länge du lever.”

Victor Hugo (1802-1885)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *