Miljö i tiden..

De senaste dagarna har just miljön snurrat i mina tankar. I boende, leverne, mat, kläder och allmänt tänk. Jag tänker mycket på att bygga ett eco living liknande ett hobbit hus. Där man kan vara självförsörjande på solenergi. Ha återvinningsystem på vatten. Det viktiga i det hela är att  lära barnen som man uppfostrar ha det mer miljlövänliga tänket där de också tycker att det är naturligt att välja rätt. Till det här det för mig också skötseln och tankegången kring djurhållning. Djurdelar är ingen mat.  Djuren har en naturlig plats i ekosystemet. Växter, blommor och mat skulle kunna bli ett eget ekosystem. Det att man bara njuter av det vackra som  naturen skapat. Som den vackraste tavla som någonsin har målats. När vi slutar jaga makt och pengar så har vi tid att njuta av det som är det allra vackraste och dessutom gratis. Moder jord. Man ska hedra den och dess skapare.

 

”En viss handlings moraliska värde bör bedömas i relation både till tid, plats och omständigheter och till alla berördas intresse, såväl framtida som nuvarande. Det kan också vara tänkbart att en viss handling  är etiskt försvarbar under vissa specifika omständigheter, men att samma handling inte är det vid en annan tidpunkt, på en annan plats och under andra omständigheter.”

Dalai Lama

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *