Leva som högsensitiv..

Att leva som högsensitiv i denna värld som vi har nu.. det är inte enkelt. Om man ser att det är en utmaning att leva alls nu så är det kämpigare värre att vara högsensitiv. Man känner verkligen på djupet vad som händer. Man behöver lång tid att processa de sinnesintryck som kommer. Om sedan människor far illa så mår man illa först för egen del och sedan lika mycket för sina medmänniskor, natur och djur. Man måste hitta sätt att skärma av sig annars pallar man inte. Varför har vi då dessa högsensitiva människor? Jo dessa människor har en större inlevelseförmåga, ser saker mycket djupare och ser det som inte är direkt framför ögonen eller vad makthavare vill att du ska höra. Vi ser bakom allt detta. Över liksom. Vi ser. Det ligger nu på vår lott att försöka informera människor om det. Vi är på väg in i en högre frekvens, moder jord är på väg in i en högre frekvens. En frekvens där inte krig kan råda, lågfrekventa känslor som avundsjuka eller hat kan inte heller finnas i dessa högre energier/frekvenser. Vi är många nu som ska vara med i den resan. Resan om att vår planet ska få en annan verklighet. Vi högsensitiva kan inte förstå varför man inte ser vad som händer bakom ridån. Att det finns en smutsig agenda. Alla människor vill inte väl. Makt och pengar kan göra mycket med en människas sinne. Vibrerar man då också på lägre energier så har man ingen medkänsla för sina bröder och systrar. För vi är alla ett. Födda ur samma källa, ur samma kärlek. Därifrån vi alla kommer så kommer vi även att hamna igen. Vi är alla ett. En källa. En kärlek.

11 inspirerande Buddha citat

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *