Ordets betydelse i världen

Jag är kvar lite i det där med ordet. Det är lite intressant hur du använder ord skapar olika typer av reaktioner hos mottagaren beroende på hur du formulerar dig. Samma ord kan ha olika betydelse hos olika människor. Det finns ord som har en hög vibration och så har vi ord som har en låg vibration. Enbart på att välja hur du använder orden så skapar du en reaktion hon mottagaren. Du kan välja kärlek och du kan välja hat med ord. Du kan välja att visa dina medmänniskor respekt eller du kan välja att visa makt. Med hög eller låg vibration menar jag att ord som kärlek, respekt, natur, frihet skapar en högre vibration i människors medvetande medans ord som hat, makt, våldtäkt, ägande skapar en lägre vibration. Som att vissa ord är lätta och bära medans andra ord känns tunga och nedtryckande. Det fina med detta är att alla har möjligheten att välja. Eller hur. Jag kan välja hur jag vill att mina ord ska komma ut och hur effekten blir av det jag säger eller skriver. Varför inte välja uteslutande de ord som skapar glädje och kärlek hos mottagaren och då även hos mig. Vi är inte mer än människor och jag tror att alla någon gång har känt att man inte kan stoppa sig för man vill säga någonting som sårar. För att jag kände mig sårad. Ord som bara kommer ut för att man känner sig frustrerad och arg. Utan att för den delen tänka på att dessa ord som jag bra hasplade ur mig kan ha effekt under en lång tid. Även efter att jag glömt bort att jag sade dessa och gått vidare i mitt liv. Poängen är att man alltid har ett val. Du är fri. Välj med hjärtat. Tala eller skriv de ord som skapar skönhet, respekt och ljus för alla. Om det bara fanns högvibrerande ord på jobbet eller i skolan. Då behöver ingen känna klumpen i magen och smärtan över att behöva gå dit. I ett samhälle som vi har så finns vissa normer man lär rätta sig till. Vi har ingenting att välja på för vår värld ser ut så här. Vi måste gå i skolan för det säger lagen. Vi måste arbeta annars får vi inga pengar och kan inte överleva. Det är så smart uträknat av makten. Vi är låsta. Men med så enkla medel som att vara en fin medmänniska och välja ord som höjer oss och inte skapar förtvivlan och utanförskap. Vi kan välja. Använd ordet smart och var med och skapa den verklighet vi lever i.

”Visdomens ord sitter inte i hur eller vad du tänker på. Utan vad ditt hjärta känner och vill säga dig.” / Linda Idani

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *