Är kollektivet redo?

Är vi redo att resa oss och stå upp för våra rättighet? Är vi tillräckligt vakna för att se att detta som sker nu inte är till vårt högsta bästa? Är vi redo att se att makthavarna inte jobbar för oss eller ens själv förstår den agenda som nu sker runt om på vår jord? Älskar vi oss själva så pass mycket att vi inser att vi faktiskt inte måste ställa upp på allting som makthavarna säger? Älskar vi oss själva så pass mycket så att vi kan se kritiskt på den information som kommer och inse att det finns två sidor av ett mynt. Vad är det som inte sägs? Älskar vi oss själva så mycket att vi inser att vi måste vårda våra kroppar som den borg de är? Älskar vi oss själva så mycket att vi förstår att jag och min kropp inte är den samma? Älskar vi oss själva så mycket att vi förstår att vi inte är våra tankar? Våra tankar är ett val. Vi väljer själva vad som vi vill ska komma fram genom tankarna om vi är medvetna om just det att de är vårt val. Välj att stå i ditt ljus. Var med och höj energierna på planeten för moder Gaia, för allt som vår planet står för. För människorna som finns här. För utan skogen och träden har vi inget syre. Utan jordar att bruka har vi ingen föda. Utan rent vatten har vi inget att dricka. Vi måste inse att vi är vår största fiende. Var med och res er, var med och höj energin, var med och slutför det jobb som kommer att befria oss. Välj att vara en god människa i ljus, kärlek och sanning. Var dig själv….. All kärlek.

Definieras aldrig av ditt förflutna

2 svar på ”Är kollektivet redo?”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *